ОСМИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ„ТЕАТЪР БЕЗ ГРАНИЦИ САМОКОВ 2019”,

\

Гр.Самоков-2000 ; Площад „Захари  Зограф“  № 1,тел. 0722/60132,   60131

E-mail  chop_samokov@abv.bg

Уважаеми госпожи и господа,

Настоятелството  на  Читалище-паметник „Отец Паисий – 1859”

кани вашия театрален състав за участие в

ОСМИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ

„ТЕАТЪР БЕЗ ГРАНИЦИ САМОКОВ 2019”,

Посвещава се на 160 годишния юбилей на читалището и ще се проведе от

21 до 26 октомври 2019 г.

Най-учтиво Ви молим в срок до 30 септември 2019г. да разгледате регламента на фестивала и изразите желанието си чрез попълване на приложената заявка.

За извършване на селекция са необходими:

-кратка анотация на предлагания спектакъл .

-творческа характеристика на трупата .

-документален запис на спектакъла , /DVD или CD в AVI формат/.

След селективната сесия ще получите нашия отговор до 07.10.2019 г. с допълнителна информация за Вашето участие.

Това е свързано с изготвянето на цялостната програма на фестивала.

Ще Ви бъдем благодарни, ако отговорите на поканата ни в срок. С това ще спомогнете за безпрепятствената  подготовка на този  театрален форум на любителското творчество.

С уважение,

Стоян  Пашов – Председател на читалище-паметник „Отец Паисий-1859” гр.Самоков

Телефони за допълнителна информация :

0722-6-01-32,  0879400947  Теменужка  Янкова /секретар Читалище/

0877637760 Ралица Стоянова / организатор фестивал /

Файлове

File Description Date added File size
jpg театър (1) 20/08/2019 11:32 am 2 MB
doc НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ-2019 05/09/2019 3:22 pm 163 KB