ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН ” САМОКОВ-2019”

САМОКОВ-2000;
Площад „Захари  Зограф“  № 1,тел. 0722/60132, 66714

Е-mail  chop_samokov@abv.bg

ПОКАНА  ЗА  УЧАСТИЕ

В  ОСМИ  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН

” САМОКОВ-2019”

ФЕСТИВАЛЪТ Е ПОСВЕТЕН НА 160 г. ЧИТАЛИЩЕ-ПАМЕТНИК

„ ОТЕЦ ПАИСИЙ-1859”

 

Уважаеми госпожи  и господа,

Настоятелството на читалище-паметник „Отец Паисий-1859” гр. Самоков и организаторите на Осмия Национален фестивал на старата градска песен

„Самоков-2019”, Ви канят най-любезно да вземете участие с Вашият състав във фестивала, който ще се проведе на 05 и 06.10.2019г.

Фестивалът  ще  се  отрази  в  местните  и  национални  медии.

Очакваме да разгледате регламента и условията и се надяваме да заявите участието си ,чрез попълване и изпращане на приложената заявка  в срок до 20.09. 2019г.

Нашият адрес е: гр. Самоков-2000; площад „Захари Зограф”  №  1

за читалище-паметник „Отец Паисий-1859” или на

E-mail chop_samokov@abv.bg

 Самоковската публика цени този музикален жанр и ще очаква с интерес   вашата изява.

Нека заедно популяризираме старата градска песен!

Председател : Стоян Пашов

Файлове

File Description Date added File size
jpg st gradska1 (2) 20/08/2019 11:41 am 2 MB
doc фестивал заявка 05/09/2019 3:21 pm 152 KB