Стоян Пашов: „Ще продължа да помагам за развитието на Самоков”

По предложение на читалищното настоятелство на читалище-паметник “Отец Паисий-1859″ и с решение на Общинския съвет със златния почетен знак на Община Самоков за принос в развитието на културния и духовния живот вчера – навръх 1 ноември, бе удостоен Стоян Пашов – дългогодишен председател на културната институция, активен участник и изпълнител в любителски колективи. Под председателството на Стоян Пашов се увеличават самодейните състави към читалището, организират се интересни културни събития. След 20-годишно прекъсване е възстановена дейността на смесен хор „Рилска песен”, поставено е началото на два национални фестивала – на старата градска песен и на любителските театри, които показват устойчивост и добиват все по-голяма популярност. Стоян Пашов е личност с активна гражданска позиция по отношение на културния живот в града ни и продължава да работи за развитието на читалищното дело в Самоков.
Ето какво заяви той при получаването на високото отличие на тържеството в Сарафската къща.
„Особено ми е приятно да застана пред вас на една от най-българските дати в нашата история! Денят на народните будители – този истински български празник, се нарежда, според мен, на едно ниво в нашия празничен календар с 3-и март и 24-и май. Особено съм развълнуван от факта, че точно в този ден получавам това високо отличие от Община Самоков. Приемам отличието не толкова като моя лична заслуга, колкото като заслуга на всички хора, с които работим в читалището – с колегите от съставите, школите, административното ръководство, настоятелството, всички, които ни помагат в читалищната дейност. Надявам се, че и за занапред ще имаме възможността да докажем, че можем да правим нещата така, както трябва. Надявам се освен това да успеем да привлечем още млади хора в нашия колектив и да успеем да запазим читалищните традиции в града ни. Все пак читалището съществува от далечната 1859 г. и се надявам да продължи да чертае част от културната история на Самоков. Благодаря още веднъж на всички и ви уверявам, че ще продължа да правя всичко по силите си за развитието на нашия град и то не само в областта на културата.”