Членове на читалищното настоятелство и проверителната комисия

Председател :
Стоян Ангелов Пашов
Секретар:
Теменужка Димитрова Янкова

Членове на настоятелството:
Албена Любомирова Ихтиманска
Георги Илиев Димитров
Георги Стефанов Чапкънски
Мая Данчова Малканова
Николай Георгиев Николов
Надя Павлова Миткова

Членове на проверителна комисия:
Любослава Христова Ярловска
Румяна Стефанова Цолова- Чангърова
Иванка Стоянова Христова- Вукова